Mæland møtte leverandørindustrien

Situasjonen i leverandørindustrien var tema da næringsminister Monica Mæland møtte Norsk olje og gass.

- Utviklingen i leverandørindustrien er bekymringsfull. Samtidig vil det komme nye investeringer. Dette viser uansett at vi må kunne omstille oss. Derfor tar også regjeringen et historisk løft for forskning og innovasjon, sier Mæland.

Næringsminister Monica Mæland og direktør for miljø og næringspolitikk, Erling Kvadsheim i Norsk olje og gass.
Næringsminister Monica Mæland sammen med direktør for miljø og næringspolitikk, Erling Kvadsheim, i Norsk olje og gass.


Onsdag formiddag møtte næringsministeren Norsk olje og gass, blant annet for å snakke om utfordringene i leverandørindustrien. Etter flere gode år, opplever næringen nå nedbemanninger og kostnadskutt.

- Regjeringen følger situasjonen nøye. Møtet i dag har gitt meg nyttig informasjon, sier Mæland.

Petroleumsnæringen er viktig for Norge. Aktivitetsnivået i næringen har vært sterkt stigende de siste årene. Leverandørindustrien har i denne perioden opplevd høy vekst og god lønnsomhet. De norske leverandørbedriftene har klart å tilby produkter som etterspørres i markedet, både på norsk sokkel og internasjonalt. Samtidig har utviklingen vært drevet frem av historisk sett høye energipriser, en god funnutvikling og oppgraderingsbehov på eldre felt.

Til toppen