Mæland til Elverum

Næringsminister Monica Mæland deltar på Østerdalskonferansen onsdag 4. mars.

Næringsministeren skal halde innlegg om næringspolitikk for kunnskapsbasert  fornying.

- Eg ser fram til å delta på konferansen der Innlandet sine moglegheiter og utfordringar i skog- og tresektoren står sentralt, seier Mæland.

Kva: Næringsminister Monica Mæland besøkjer Elverum
Kvarr: Terningen Arena
Når: Onsdag 4. mars klokka 12.00

Til toppen