Marit Rønning utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet

Marit Rønning, Oppegård, er i statsråd i dag utnevnt til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet. Rønning er 48 år og skal være avdelingsdirektør i Økonomiseksjonen i Strategi-, økonomi- og administrasjonsavdelingen.

Hun er i dag seksjonssjef i Statistisk Sentralbyrå. Rønning er cand. oecon fra Norges Handelshøyskole og har tidligere jobbet i blant annet Finansdepartementet, Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet og byrådsavdelingen for barn og utdanning i Oslo.

Økonomiseksjonen har det overordnede ansvaret for departementets arbeid med statsbudsjettet og for økonomistyringen i Samferdselsdepartementet.

Til toppen