Rammebetingelser for en markedsrettet, norsk fiskeindustri

Markedsseminaret 2020

                                                                                             *Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,                                                  

Takk for invitasjonen til å delta på denne digitale versjonen av markedsseminaret 2020.

All ære til arrangøren for å få på plass en slik løsning når muligheten til å samles er begrenset.

Koronaviruset har endret på så mye. Vi står midt oppi en global krise.

Ringvirkningene for deler av norsk næringsliv og for verdenshandelen er enorme.

Norsk sjømatnæring har heldigvis klart seg bra.

*

Selv om det har vært utfordrende markedsforhold, har eksportvolumet holdt seg på linje med fjoråret.

Det er imponerende. Og det har ikke kommet av seg selv.

Stengte restauranter og kantiner, forbrukervaner i rask endring og logistikkmessige utfordringer.

Nok en gang har sjømatnæringen vist seg å være svært tilpasningsdyktig når markedsbildet plutselig endrer seg.

Jeg vil rette en stor takk til alle i bransjen som har stått på dag og natt for å finne løsninger i en utfordrende situasjon.

*

EU er det desidert største markedet for norsk sjømat.

I mars var mange i næringa bekymret for hvordan stengte grenser ville påvirke transportrutene for sjømat til EU.

Under krisen har det vært stor politisk enighet om viktigheten av å holde grenseovergangene åpne for blant annet matvarer.

Dette har vært avgjørende for at den norske sjømaten har funnet veien frem til kundene de siste månedene.

*

For regjeringen er det svært viktig å bidra til at norsk sjømatnæring kommer seg best mulig gjennom koronakrisen.

Da er vi avhengig av godt samarbeid med aktørene som hver dag står på for å utvikle og fremme norsk sjømat i et globalt marked.

Jeg kan forsikre om at regjeringen følger utviklingen tett og vurderer fortløpende behov for tiltak eller justering av eksisterende tiltak.

Av de generelle krisetiltakene som regjeringen har iverksatt, har tilgangen på kredittforsikring vært sterkt etterspurt av sjømatnæringen.

20 milliarder kroner ble satt av til en garantiordning for kredittforsikring gjennom GIEK, og vi ser at det kommer næringa til gode.

Regjeringen vil også i løpet av høsten legge fram en handlingsplan for hvordan vi kan styrke norsk eksport i hele norsk næringsliv.

Og sjømatnæringen har mye å vise til når det kommer til eksport, 95 prosent av all sjømaten vi produserer eksporteres.

*

De siste månedene har nok en gang vist oss hvor viktig det er å ha flere ben å stå på.

Regjeringen jobber kontinuerlig for å bedre markedsadgangen for norsk sjømat til markeder over hele verden.

Vi går nå inn i forhandlingene av det som kommer til å bli en av våre viktigste frihandelsavtaler, med Storbritannia.

Vi arbeider også kontinuerlig med å bedre markedstilgangen til Kina.

Jeg vet at næringen er utålmodig, men dette er tidkrevende prosesser.

Og jeg kan love dere at norske myndigheter arbeider for at prosessene skal gå så raskt som mulig.

*

Samtidig som vi må finne løsninger på utfordringene koronakrisen har ført med seg, må vi også løfte blikket.

Gjennom flere tiår har norsk sjømatbransje vært i front i satsingen på teknologiutvikling, forskning og innovasjon og bærekraftig forvaltning.

Resultatet er en sjømatnæring som produserer det verden trenger og etterspør.

Mer sunn og trygg mat produsert på en bærekraftig måte.

Norsk sjømatnæring er best i klassen på mange områder. Men for å høste gevinstene av at vi har strenge rammebetingelser, høy kvalitet og er gode på bærekraft må vi fortelle historien om nettopp det.

Vi må fortelle historien om norsk sjømat ute i markedene.

Vi må fortelle historien om naturen, om tradisjonen og om den bærekraftige høstingen av ressursene i havet.

For bærekraft er også business.

Vi kan få mer verdi ut av råstoffet vårt hvis forbrukerne samtidig vet at de betaler litt mer for et premium produkt.

*

Kjære alle sammen,

Den siste tiden har jeg kunnet reise rundt i Norge og se den fantastiske utviklingen som foregår i sjømatnæringen.

Jeg har møtt folk som både ser og griper de mulighetene som dukker opp, selv i krisetid.

Jeg håper vi om noen år ser oss tilbake og ser på 2020 som året hvor flere tok sjansen, lanserte nye produkter, investerte i nye anlegg, fant nye markeder.

For jeg vet at kreativiteten og kraften finnes der ute blant dere.

*

Vi politikere skal lage rammebetingelsene, men det er dere i næringen som må gjøre jobben for at norsk sjømatnæring skal kunne sette nye eksportrekorder, år etter år.

Jeg gleder meg til å følge utviklingen fremover, og ta del i alt det spennende som skjer.

Tusen takk.

***