Matsikkerhet tema på Global Forum for Food and Agriculture

Lørdag 18. januar deltok landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Global Forum for Food and Agriculture i Berlin. Den tyske landbruksministeren inviterte for 6. år på rad kolleger til et ministermøte i tilknytning til Internationale Grüne Woche.

Årets tema er ”Empowering Agriculture: Fostering Resilience – Securing Food and Nutrition”. Spørsmålet er hvordan møte økt sårbarhet i landbrukssektoren globalt knyttet til naturressursgrunnlaget for matproduksjon og klimaendringer, men også sårbarhet for økonomiske kriser og økt ustabilitet i matvaremarkedene.

- På et globalt nivå ønsker Norge å engasjere seg i samarbeid som fremmer tilpassing til klimaendringer og økt matproduksjon. Et velutviklet system for å ivareta genetiske ressurser er et viktig bidrag for å redusere sult og styrke et bærekraftig miljø. Dette er grunnen til at Norge bidro med ekstra budsjettmidler til både Den Internasjonale plantetraktaten og til The Global Crop Diverity Trusti i 2013, sa Sylvi Listhaug i sitt innlegg på ministermøtet. 

Ministermøtet i Berlin er etablert som et viktig forum for landbruksministre, og i fjor deltok rundt 70 ministre. Tema er hvert år ulike problemstillinger relatert til global matsikkerhet. 

 Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen