Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Med plantearven inn i framtida

Norsk genressurssenter inviterer i dag til seminar om arbeidet med plantegenetiske ressurser i Vitenparken på NMBU, Ås.

Seminaret gir  smakebiter på bevaringsarbeidets brede aktivitetsområde; fra innsamling av planter og plantemateriale, til etablering av samlinger og bruksgenbanker, forskning og foredling av nye sorter, – og kartlegging av kulturplantenes ville slektninger.

Plantenes genetiske variasjon er grunnlag for all bærekraftig matproduksjon og bruk av planter på åkre og i hager og parker, på enger og i kulturlandskap.

Tilgang til og bevaring av genetisk variasjon er avgjørende for plantenes tilpasning til nye vokseforhold,  for motstandsdyktighet ovenfor sykdommer og for å ha et sortsmangfold tilpasset ulike behov for mat og andre grønne tjenester. Dette omfatter også  bevaring av  plantenes ville slektninger.

Genressursutvalget for kulturplanter og Genressurssenterets mange aktive prosjektdeltagere har vært helt sentrale i dette bevaringsarbeidet og i arbeidet for bærekraftig bruk av arter og sorter. 

Til toppen