Med råstoff fra skogen

Fra innerst i kroppen til havets bunn

Kan det finnes en sammenheng mellom økt oljeutvinning og reparasjon av ødelagte kroppsdeler? Ja! Svaret er skog. Fra trær kan man fremstille nanocellulose – et unikt materiale som potensielt kan brukes til mange forskjellige ting. Fra å få mer olje ut av oljebrønnene til å hjelpe kroppen til å reparere ødelagt vev etter sykdom eller ulykker.

Papir- og fiberinstituttet (PFI) i Trondheim har i mange år forsket på helt nye anvendelser av skogressursene, og forskning på nanocellulose har pågått der i mer enn ti år. Nanocellulose er veldig tynne fiber laget av cellulose med diameter i nanoskala.

Økt oljeutvinning

På norsk sokkel drives olje ut ved å injisere sjøvann i oljebrønnene. Vannet skyver olje opp av de lettest tilgjengelige delene av reservoaret. Etterhvert strømmer vannet bare i disse banene, og man får ikke ut mer olje. Store deler av oljen ligger derfor igjen. Dersom man tilsetter nanocellulose, påvirkes viskositeten til vannet – det blir mer tyktflytende, og man kan oppnå et annet strømningsmønster. Olje fra nye områder av reservoaret kan dermed bli utvunnet. Arbeidet med økt oljeutvinning foregår i samarbeid med Univeristet i Stavanger og NTNU.

Reparerer ødelagte kroppsdeler

«Tissue engineering» handler om reparasjon av vev som er ødelagt ved sykdom eller skader, for eksempel et skadet kjevebein. Det dreier seg om å legge til rette slik at kroppen selv kan reparere det ødelagte vevet. Til dette trenger man tre ting: levende celler fra pasienten selv, næringsstoffer til cellene og  et slags stillas som cellene kan feste seg på, slik at de kan danne vev. Nanocellulose kan brukes til å lage stillaset! Etter hvert vil det dannes nytt vev inne i kroppen – for eksempel en del av et kjevebein.

Til toppen