Mer mobilitet i yrkesutdanningene

Omtrent halvparten av de unge i Europa velger i dag yrkesfaglig løp i videregående skole. Europakommisjonen ønsker å satse på entreprenørskap, kreativitet og innovasjon i yrkesutdanningene og gjøre det lettere å bevege seg mellom ulike jobber og land. Dette er noe av det som kommer frem i en ny melding om yrkesutdanning i Europa. EU-delegasjonens utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

Europakommisjonen presenterte 9. juni sin visjon og sine forslag til reformer for modernisering av yrkesutdanningene (Vocational Education and Training – VET) i Europa.

Se Europakommisjonens pressemelding her.

Forslagene skal diskuteres videre det neste halvåret fram mot ministermøtet i Brugge i Belgia i desember 2010. Da samles utdanningsministrene fra EU- og EØS-landene og representanter for arbeidslivets parter i Europa under den såkalte Københavnprosessen (for europeisk samarbeid om yrkesutdanning) for å sette en moderniseringsagenda for yrkesutdanning for de neste 10 år. Meldingen om yrkesutdanning er Europakommisjonens bidrag til dette.

EU ønsker å heve yrkesutdanningenes status og anseelse, gi et nytt ”image”, styrke innhold og kvalitet for å gi gode kvalifikasjoner for arbeidsmarkedet og gjøre det lettere å bevege seg mellom ulike jobber og land. Yrkesutdanning må gjøres attraktivt, både som førsteutdanningsvalg for ungdom og som etter- og videreutdanningsvalg gjennom hele yrkeslivet for voksne.

Noen hovedpunkter i Europakommisjonens melding om yrkesutdanning:
· Livslang læring - åpen og fleksibel adgang til utdanning og kvalifikasjoner hele livet.

· Mobilitet – gjøre det lettere å få yrkeserfaring fra andre land eller andre sektorer.

· Yrkesutdanninger av høyeste kvalitet.

· Skape flere og bredere utdannings- og opplæringsmuligheter for dårlig stilte grupper.

· Entreprenørskap, kreativitet og innovasjon i yrkesutdanningene.

Viktig med europeisk samarbeid
Det vises til det foreliggende forslaget til EUs nye overordnede 10-års strategi for sysselsetting og vekst - Europa 2020 - og at yrkesutdanning står sentralt i denne. 

Ett av de syv såkalte flaggskipsinitiativer i den overordnede strategien heter da også ”An agenda for new skills and jobs”. Hovedpunkter i dette er å legge til rette for at alle kan utvikle sine kvalifikasjoner hele livet, øke yrkesdeltakelsen, øke mobiliteten i Europa og utvikle utdannings- og opplæringssystemene slik at man bedre matcher tilbud og etterspørsel.

Ungdomspolitikk er også et viktig element i Europa 2020 - og et viktig flaggskipsinitiativ heter ”Youth on the Move”. Her vil det komme mange forslag i tida framover til program og tiltak for å støtte europeisk ungdom i forhold til blant annet utdanning, mobilitet, arbeid og sosial integrasjon.

Gjennomsnittlig omtrent halvparten av de unge i Europa velger i dag yrkesfaglig løp i videregående skole. EUs kommissær for utdanning, Androulla Vassiliou, sa på pressekonferansen i forbindelse med meldingen om yrkesutdanning at nå er det viktigere enn noensinne med europeisk samarbeid og å sette en moderniseringsagenda slik at utdanningene svarer til dagens realiteter og utfordringer. Yrkesutdanning er viktig bindeledd mellom utdanningssektor og arbeidsliv. Hun sa på spørsmål at yrkesutdanningene står sterkt i land i Sentral-Europa og i de nordiske landene, men at status må heves i land i Sør-Europa.

Københavnprosessen
Norge deltar i den nevnte Københavnprosessen (for europeisk samarbeid om yrkesutdanning). Prosessen har gått siden 2002 – og følges kontinuerlig opp blant annet ved ministerkonferanser annethvert år – neste gang i Brugge i Belgia i desember 2010. Gjennom denne prosessen er det kommet resultater. I samarbeid er det blant annet utviklet et europeisk rammeverk for å dokumentere utdanning, kvalifikasjoner og ferdigheter (European Qualifications Framework - EQF), et europeisk system for studie/kredittpoeng for yrkeskvalifikasjoner (European Credit System for VET - ECVET) og et europeisk rammeverk for kvalitetssikring innen europeisk yrkesutdanning (European Quality Assurance Reference Framework for VET – EQAVET).  Les mer om europeisk samarbeid om yrkesutdanning her og les mer om poengsystem for yrkesopplæring her.

Hele teksten til meldingen fra Europakommisjonen; A new impetus for European cooperation in Vocational Education and Training to support the Europe 2020 strategy kan leses her.

Til toppen