Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Midlertidige pensjonsregler for dem med særaldersgrense

Forslag til midlertidige regler for tidligpensjon for dem som har særaldersgrense.

Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akade­mikerne, KS og Spekter inngikk 12. desember 2018 en avtale om midlertidige regler for alderspensjon til personer med særaldersgrense. Formålet med avtalen er å sikre at personer med særalders­­grense kan ta ut pensjon fra samme tidspunkt som etter dagens regler også fra 2020. Avtalen innebærer at det skal videreføres en tidligpensjonsordning for personer med særaldersgrense fram til fylte 67 år.

Det vil være en fordel om proposisjonen om ny offentlig tjeneste­pensjon, som er varslet våren 2019, også inneholder regler for tidligpensjon til de som har særaldersgrense. Stortinget kan da ta stilling til nye pensjons­regler for personer med offentlig tjenestepensjon som også vil gi trygghet for de som har særaldersgrense. 

Departementet har utarbeidet et forslag til hvordan avtalen kan lovfestes. Eventuelle skriftlige kommentarer til lovforslaget kan sendes på e-post til postmottak@asd.dep.no innen 1. mars kl. 14.00.

Vedlegg

Til toppen