Historisk arkiv

Ishavskatedralen i Tromsø 20. juli 2018

Minneord under Jan Henry T. Olsens bisettelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Jan Henry har mye av æren for at livet i havet fortsatt er den fremste kilden til liv på land. Han hadde et bredt smil, varmt hjerte og lyst hode, sa fiskeriminister Per Sandberg under sin forgjengers bisettelse.

Kjære familie, kjære alle sammen,

Havet er den blå tråden i norgeshistoria, og i dag tar vi avskjed med en mann som har skrevet et av de lengste, rikeste, og mest meningsfylte kapitlene.

Som statsråd gjennom utfordrende og avgjørende år har Jan Henry T. Olsen mye av æren for at livet i havet fortsatt er den fremste kilden til liv på land.

For at fiskeren forblir en nøkkelspiller for lokalsamfunn – og storsamfunn.

Men Jan Henry var så mye mer.

Han var et godt menneske.

Jan Henry hadde et bredt smil, varmt hjerte og lyst hode.

I Nærings- og fiskeridepartementet går det fortsatt gjetord om hvordan det var å jobbe for Jan Henry.  

Med et muntert og nysgjerrig falkeblikk spurte han absolutt alle om råd – fra ekspedisjonssjefer til unge nyansatte.  

Han lot alle snakke, han lyttet til alle og behandla alle godt.

Han hadde et hode som arbeida lynraskt – og som alltid tørsta etter enda mer kunnskap.

Han skjønte sakene raskere enn de fleste, men stilte flere spørsmål enn noen.

Han var ikke redd for å blottlegge mangel på kunnskap.

Det var sånn han skaffet seg kunnskap.

Jan Henry forsto at varme, humor og omtanke for andre ikke sto i veien for seriøst arbeid og gode resultater. Tvert imot. Det er sånn en god leder skaffer seg nødvendig kunnskap for å ta gode beslutninger.

Det er sånn en god leder skaper et arbeidsmiljø hvor folk blir motivert og stolt over jobben de gjør.  

Og det er sånn Jan Henry var.

Han var en dyktig minister for landet – og et forbilde for ledere.

Han var minister og medmenneske.

Det finnes en kjent scene hvor Jan Henry ifølge den ledsagende bildeteksten "forsøker å stogge ilske skotske oppdrettere".

Men dét er det ikke så lett å sjå.

For på bildet står Jan Henry der med kongerikets laveste skuldre og klodens bredeste smil.  

Av og til stilte han så mange spørsmål at medarbeiderne lurte på om han hadde skjønt noe som helst.

Men da han minuttet etterpå skulle forklare den samme saken til journalistene, viste det seg at han hadde stålkontroll.

Han forklarte kompliserte spørsmål så både pressen og folket forsto.

Han svarte alltid på alle spørsmål.

Han var kanskje "No Fish" Olsen – men definitivt ikke "No Comment" Olsen.

Det er med pilarer som Jan Henry T. Olsen vi kan bygge både demokrati og velferdsstat:

Ledere som lytter, inkluderer, opparbeider seg faglig tyngde og deler informasjon. Som veit hva de snakker om – og snakker om det de veit.

Jan Henry var løsningenes mann.

Som 36-åring ble han vår yngste fiskeriminister. Og det blide og gode mennesket fra nord viste fra første dag at han ikke var for ung til å ta sete ved kongens bord.

Det eneste han var altfor, altfor ung til – var å bli rammet av alvorlig sykdom og forlate oss.  

Det er med stort savn og stor takknemlighet vi lyser fred over Jan Henrys minne.

Til toppen