Møte med indonesisk delegasjon

Statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet har i dag hatt møte med representanter for det indonesiske parlamentet i Djakarta, det indonesiske universitetet og den indonesiske ambassaden. Hensikten med møtet var kontaktutveksling og å drøfte muligheter for samarbeid på landbruks- og matområdet.

Det ble drøftet en rekke tema under møtet, blant annet landbrukspolitikk, skogpolitikk, mattrygghet, klimaendringer og bærekraft. Statssekretær Halleland og den indonesiske delegasjonen utvekslet også erfaringer innen utviklingen av bioøkonomi, forskning og innovasjon. 

– Det var et nyttig og godt møte. Vi utvekslet synspunkter knyttet til jordbruks-, skogbruks- og matpolitikken. Spesielt bra synes jeg det var, at vi fikk drøftet behovet og arbeidet for å redusere bruk av antibiotika i Europa og Asia, sier statssekretær Terje Halleland.

Den indonesiske delegasjonen som møter flere norske myndigheter og næringsaktører under sitt Norgesbesøk, har flere medlemmer med bakgrunn fra landbruks-, skogbruks- og matsektoren i Indonesia.  

Statssekretær Terje Halleland sammen med delegasjon fra Indonesias Parlament
Fra dagens møte, fra venstre: H. Darizal Basir, Ambassadør H.E. Yuwono A. Putranto, konstituert statssekretær Terje Halleland, Dr. H. Fadli Zon, Tuti N. Roosdiono og Mukhtar Tompo. Foto: Kaja Schill Godager/Landbruks- og matdepartementet
Til toppen