Møter kvinnelige fiskere om likestilling

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen får onsdag 13. januar innspill til strategi om bedre likestilling i fiskeriene.

- Det er for få kvinner i fiskerinæringen. Derfor ser jeg frem til å få innspill til hva vi kan gjøre med dette, fra de som kjenner situasjonen best, sier fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Onsdag får Ingebrigtsen innspill til strategi om bedre likestilling fra ti kvinner i fiskerinæringen. I tillegg deltar representanter fra Fiskebåt, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Norsk Villfisk, Likestillingsombudet, Undervisningsdirektoratet, Fiskeridirektoratet og Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT på det digitale møtet.

Stortinget har bedt regjeringen utarbeide denne strategien, i forbindelse med behandlingen av Kvotemeldingen.

Viktig for verdiskapingen

Ved utgangen av 2020 var det ifølge Fiskeridirektoratet 360 kvinner og 9144 menn med fiske som hovednæring, og 67 kvinner og 1409 menn med fiske som binæring.

- Norsk fiskerinæringen er, og har alltid vært, viktig for verdiskapingen langs kysten. For å fortsette å styrke posisjonen, er det viktig at næringen tiltrekker seg kompetanse og drivkraft fra hele befolkningen, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Hva: Innspillsmøte om strategi for likestilling i fiskeriene

Når: Onsdag 13. januar kl. 13:00. Pressen er invitert til å delta på første del av møtet.

Påmelding: media@nfd.dep.no