Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Møtte LUPE og NFU

Statsråd Solveig Horne (FrP) møtte Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE) og Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) for å lytte til organisasjonenes synspunkter til stortingsmeldingen om mennesker med utviklingshemming.

- Det er viktig for meg å få drøftet dette med dere. Brukerorganisasjoner og frivillig sektor er ressurser som vi skal lytte til. Dere vet hvor skoen trykker. For å finne gode løsninger krever dette ofte et samarbeid på tvers av departementenes ansvarsområder. Jeg må derfor samarbeide med regjeringskollegene mine for å finne disse gode løsningene, sier barne-, likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne. 

Horne er koordineringsminister for politikken for personer med nedsatt funksjonsevne.

På møtet var LUPE representert ved forbundsleder Harald M. Kvame Hansen og sentralstyremedlemmene Thor Henriksen og Yngvar Hurlen. NFU var representert ved forbundsleder Jens Petter Gitlesen og juridisk rådgiver Hedvig Ekberg. 

Stortingsmeldingen ”Meld. St. 45 (2012-2013): Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming” er oversendt Stortinget til behandling. Det blir høring i Arbeids- og sosialkomiteen 9. januar.

- Selv om meldingen nå ligger til behandling i Stortinget, så har det vært nyttig for meg i dag å høre organisasjonenes synspunkter på sentrale områder. Disse vil jeg ta med meg i oppfølging av stortingsmeldingen når den er ferdigbehandlet i Stortinget. Jeg håper som koordineringsminister å bidra til å videreutvikle en helhetlig og god politikk som fremmer likeverdighet og deltakelse for personer med utviklingshemming, sier Horne.

Statsråd Solveig Horne fikk synspunkter fra forbundsleder Jens Petter Gitlesen i NFU og forbundsleder Harald M. Kvame Hansen i LUPE i møtet om arbeidet for mennesker med utviklingshemming. (Foto: BLD)
Til toppen