Møtte nordiske europaparlamentarikere

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Norges forhold til EU og stortingsmeldingen om EØS-avtalen og var tema da EU-ambassadør Atle Leikvoll møtte nordiske parlamentarikere til frokostmøte i Strasbourg.

Atle Leikvoll med europaparlamentarikerne Kent Johansson, Margrete Auken og Jens Nilsson.

- Alle partene i EØS-avtalen ser på avtalen som gjensidig fordelaktig. EØS-avtalen og Norges andre avtaler med EU er og vil fortsatt være basis for norsk europapolitikk, sa Leikvoll til nordiske parlamentarikere fra alle de største partigruppene i Europaparlamentet og andre nordiske og baltiske deltakere på et frokostmøte i Strasbourg 21. november.

Interesse for Norges samarbeid med EU
Under plenumssesjonene i Strasbourg inviterer den svenske europaparlamentarikeren Kent Johanssen nordiske og baltiske parlamentarikere til frokostmøte. Under novembersesjonen var Leikvoll hovedgjest.

- I takt med at Europaparlamentet har fått økt innflytelse og en utvidet rolle i beslutningsprosessen, bruker også Norge og norske politikere mer tid i og i kontakt med Europaparlamentet, sa Leikvoll og understreket at han opplever Europaparlamentet som en åpen institusjon.

I den påfølgende diskusjonen med ambassadøren var det stor interesse for Norges samarbeid med EU. De nordiske parlamentarikere var blant annet opptatt av Norges totale økonomiske bidrag, deltakelsen i regionale samarbeidsprogrammer, norsk EU/EØS-debatt, forslaget om å innføre prosenttoll på noen oster og visse typer lammekjøtt og biff/filet av storfekjøtt og deltakelsen i det rettslige samarbeidet og samarbeid på asylområdet.

Nyttige møter
Under sitt besøk i Strasbourg 20. og 21. november hadde Leikvoll også møter med leder for Europaparlamentets utenrikskomité Elmar Brok, miljøkomiteens leder Matthias Groote, leder av delegasjonen for relasjoner med EØS- og EFTA-landene, Pat the Cope Gallagher, og flere andre europaparlamentarikere.

- Det er nyttig å besøke Strasbourg og møte europaparlamentarikere med ulik bakgrunn, ulike fagfelt og som på ulike måter er nyttige kontakter for oss. Et besøk under plenumssesjonen og en lang rekke møter her gir dypere innsikt i Europaparlamentet som institusjon og om sakene de er opptatt av. Jeg har samtidig fått kommunisert det som ligger til grunn for norsk europapolitikk og samarbeidet med EU fremover til en rekke parlamentarikere, sier Leikvoll.

Til toppen