Norge på høring i FNs menneskerettighetsråd

Priv. til red.

Utenriksminister Børge Brende skal redegjøre for gjennomføringen av Norges menneskerettighetsforpliktelser i FNs menneskerettighetsråd. Høringen finner sted i Genève 28. april.

Utenriksminister Børge Brende skal redegjøre for gjennomføringen av Norges menneskerettighetsforpliktelser i FNs menneskerettighetsråd. Høringen finner sted i Genève 28. april.

Ved opprettelsen av FNs menneskerettighetsråd i 2006 ble det besluttet at alle FNs medlemsland skal høres hvert fjerde år om gjennomføringen av sine menneskerettighetsforpliktelser. Som grunnlag for høringen har Norge utarbeidet en rapport om oppfølgning av anbefalingene fra den første høringen av Norge i 2009. I tillegg har FNs høykommissær for menneskerettigheter utarbeidet rapporter om Norges innsats på feltet, og sivilsamfunnsorganisasjoner har fremmet sine vurderinger.

Utenriksministeren skal i forbindelse med oppholdet i Genève også ha møte med FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, og undertegne en rammeavtale om videre samarbeid med høykommissæren.

For informasjon om akkreditering, se her.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl, asse@mfa.no, mob 922 84 752 (med på reisen)

Til toppen