Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nå blir det landslinje i sjømat ved Vardø videregående skole

Kunnskapsdepartementet godkjente i dag søknaden fra Finnmark fylkeskommune om etableringen av landets første landslinje i sjømat. Det er i statsbudsjettet for 2019 og etter budsjettforliket med KRF bevilget midler til opprettelsen av linjen, som vil ha en kapasitet på 45 elever fra skoleåret 2021-2022.

- Elever som ønsker seg en fremtidig jobb i sjømatnæringen, har i dag få videregående utdanningstilbud som gir riktig og målrettet kompetanse. Vardø videregående skole har et av de få gjenlevende, robuste sjømatmiljøene i Norge innenfor videregående opplæring og jeg er derfor glad for at de nå får en slik linje, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Per i dag finnes det ikke et tilbud på videregående nivå som gir spesifikk kompetanse innenfor sjømatnæringen, kun kryssløp med fiske og fangst. Opprettelsen av landslinjen vil kunne gi rekruttering av elever fra hele landet og dermed styrke hele sjømatnæringen. Næringen har lange og sterke tradisjoner i Finnmark.

 

Om landslinjer og landslinje i sjømat

  • En landslinje er et nasjonalt virkemiddel for små, kostnadskrevende eller truede fag, som får tilskudd til drift og investeringer over statsbudsjettet. Linjen er åpen for elever fra hele landet.
  • Skoleåret 2017-2018 var det 49 ulike landslinjetilbud med totalt 1600 elevplasser over hele landet.
  • De fleste landslinjene er innen anleggsteknikk- og maskinfaget, yrkessjåførfaget, flyfag og idrettsfag.
  • Det er i statsbudsjettet for 2019 bevilget midler til opprettelsen av sjømatlinjen med oppstart høsten 2019, med inntak av 15 elever. Fra skoleåret 2021 planlegges det for full kapasitet for 45 elever.
  • Satsen per elev for tilbudet i Vardø er på 81 800 kroner per elev årlig, og tilskuddsordningen forvaltes av Utdanningsdirektoratet.
Til toppen