Nærings- og fiskeridepartementet endelig besluttet

Kongen har i statsråd besluttet de endringene i departementsstrukturen som ble varslet ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013.

Kongen har i statsråd besluttet de endringene i departementsstrukturen som ble varslet ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013.

Les mer på Fiskeri og kystdepartementets nettsider.

Til toppen