Næringslivsdelegasjon følger statsråd Listhaug til Berlin

Statsråd Sylvi Listhaug har invitert med seg en Næringslivsdelegasjon til åpningen av den norske standen på Grüne Woche 2015 i Berlin. Tema for årets delegasjon blir næringsutvikling for landbruket generelt og for lokalmatsektoren spesielt.

Regjeringen skal skrive en melding til Stortinget om vekstkraft og gründerskap i landbruksbaserte næringer. Meldingen skal etter planen legges frem i vårsesjonen 2015. 

- Jeg ser frem til dialogmøtet med en bredt og godt sammensatt Næringslivsdelegasjon. Her er det mange kunnskapsrike og kompetente personer som bør kunne utfordre og spille opp til en god melding om næringsutvikling i landbruket, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Delegasjonen vil få en unik mulighet til å spille direkte inn til meldingsarbeidet og er bedt om å spille inn med utgangspunkt i en rekke spørsmål:

  • Hva er utfordringene og flaskehalsene for gründere og andre som vil starte produksjon av lokalmat og – drikke?
  • Hva skal til for å ta ut potensialet i lokalmatnæringen?
  • Hvordan kan de små lære av de store (og vice versa?)?
  • Hvorfor og hvordan bør man samarbeide i forpliktende produsentnettverk?
  • Hvor er utfordringene størst for å vokse?
  • Hva kan det offentlige bidra med?
  • Hva kan dere bidra med selv? 

Statsråden vil selv innlede med å trekke opp rammene for meldingsarbeidet.

Fra dialogseminaret med næringslivsdelegasjon ved Den norske ambassaden i Berlin 2014.
Fra dialogseminaret med næringslivsdelegasjon ved Den norske ambassaden i Berlin 2014. (Foto: @Christian T. Joergensen/EUP-Berlin.com) Foto: Foto: @Christian T. Jørgensen/EUP-Berlin.com

Norge deltar fra 16. - 25. januar 2015 på Grüne Woche i Berlin. Grüne Woche hadde i 2014 over 410.000 besøkende, 1650 utstillere fra 70 land, 70 landbruksministre fra alle verdens kontinenter og et rekordstort antall utenlandske delegasjoner var innom messen. Rundt 4000 journalister var akkreditert og det ble omsatt varer for 47 millioner Euro i løpet av 10 dager.

Fra Norge deltar i 2015 utstillere fra Nord-Norge, Oslo-regionen og Trøndelag som skal teste ut sine produkter i et krevende marked.

Kontaktpersoner i Landbruks- og matdepartementet:

Kommunikasjonssjef Ottar Løvik: 481 40 477.
Seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise: 975 17 227.  

Til toppen