Nyheter

Norden støtter global avtale om plastforurensning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

De nordiske klima- og miljøministerne er enige om en politisk erklæring som viser Nordens støtte til en ny global avtale om plastforurensning.

De nordiske miljø- og klimaministrene er samlet under Nordisk råds sesjon 2021.
De nordiske miljø- og klimaministrene er samlet under Nordisk råds sesjon 2021. Foto: Johannes Jansson, Norden.org

En ny rapport fra FNs miljøprogram sier at plastforurensning nå utgjør en betydelig trussel for mennesker, miljø og livsgrunnlaget vårt.

Alle de nordiske ministerne er enige om at FNs femte miljøforsamling i februar 2022 vedtar forhandlinger om en ny avtale. De oppfordrer alle land FNs medlemsland til å slutte seg til dette vedtaket.

Stoppe plastforurensning verden over

– En ny global avtale om plastforurensning må innrette tiltak mot alle faser av plastens livsløp for å bli effektiv. Vi må se på hele verdikjeden. Avtalen må også ha mekanismer som fremmer samarbeid mellom myndigheter, privat sektor og sivilsamfunn, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Han deltok på ministermøte i København 3. november sammen med de andre nordiske klima- og miljøministrene.