Nordiske ministere samlet i Oslo

Nordisk samarbeidsminister Elisabeth Aspaker deltok sammen med statsministere og parlamentarikere fra hele Norden på Nordisk råds 65. sesjon, som åpnet tirsdag 29. oktober.

Nordisk samarbeidsminister Elisabeth Aspaker deltar på åpningen av Nordisk råds sesjon 29. oktober 2013. Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS/Stortinget
Nordisk samarbeidsminister Elisabeth Aspaker deltar på åpningen av Nordisk råds 65. sesjon 29. oktober 2013. Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS/Stortinget

Nordisk samarbeidsminister Elisabeth Aspaker deltok sammen med statsministere og parlamentarikere fra hele Norden på Nordisk råds 65. sesjon, som åpnet tirsdag 29. oktober. 

- Nordisk samarbeid gis høy prioritet av denne regjeringen, og som samarbeidsminister ser jeg med stor glede frem til å videreføre den gode dialogen med Nordisk Råd om aktuelle saker av felles nordisk interesse. Det er viktig for meg å legge til rette for kunnskapsutveksling og god kommunikasjon mellom Norge og våre nordiske naboer, sier statsråd Elisabeth Aspaker.

Under sesjonen ble det avholdt et nordisk toppmøte mellom statsministre og parlamentarikere, hvor de drøftet visjoner for det nordiske samarbeid. På agendaen sto også en bærekraftig nordisk modell og ungdomsledighet.

- Nordisk råd har valgt visjoner for det nordiske samarbeidet som tema for toppmøtet. Dette er et spennende tema som kan gi nye impulser til det fremtidige nordiske samarbeidet. Det er også spesielt hyggelig for meg å delta på min første sesjon som samarbeidsminister i Oslo under norsk formannskap, sier statsråd Aspaker.

Samarbeidsministrene eksponeres først og fremst i spørretimen, der de skal besvare spørsmål fra parlamentarikerne om ulike temaer.

Nordisk råd ble dannet i 1952. Rådet er et samarbeidsorgan for de fem nordiske parlamentene og regjeringene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt for de tre selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland. Rådet samles til to årlige møter; en temasesjon og en ordinær sesjon.

 

Les mer på Nordisk råd sine nettsider.

Se intervju med Nordisk samarbeidsminister Elisabeth Aspaker og Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk ministerråd

For flere bilder fra Nordisk råds 65. sesjon, se Fiskeri- og kystdepartementet på Flickr

Til toppen