Nordisk ministermøte om likestilling i arbeidslivet

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

De nordiske likestillingsministrene møttes i Stockholm fredag 25. oktober for å diskutere forskningsrapporten "Part-Time Work, Gender and Economic Distribution in the Nordic Countries".

Likestilling i arbeidslivet er et av prioriteringsområdene til Nordisk Ministerråd for likestilling i 2013.

Norges likestillingsminister, Solveig Horne, ønsker et mannsperspektiv i likestillingspolitikken, og mener at valgfriheten i familiepolitikken spiller en sentral rolle. 

- Kjønnsskjeve utdannings- og yrkesvalg er uheldige og bidrar til å opprettholde forskjeller i lønn, karrieremuligheter, arbeidstid og arbeidsmiljø, sier statsråd Horne. - Guttene er mest konservative i sine utdannings- og yrkesvalg i dag. Det vil bli vanskelig å dekke behovet for arbeidskraft innenfor pleie og omsorg, dersom vi ikke lykkes med å rekruttere flere menn til denne sektoren.  

Ministrene bestemte på fredag å finansiere andre del av forskningsprojektet "Deltid, kön och ekonomisk fördelning". Prosjektet skal undersøke de bakenforliggende årsakene til at det er vanligere med deltidsarbeid blant kvinner enn blant menn.

Fra venstre: Eygló Harðardóttir (Island), Solveig Horne (Norge), Paavo Arhinmäki (Finland), Maria Arnholm (Sverige), Dagfinn Høybråten (generalsekreterare, Nordiska ministerrådet) og Manu Sareen (Danmark). (Foto: Nordisk ministerråd)