Norge deltok på COSAC-møte i Aten

Av Thomas Strømme, Utenriksdepartementet

Stortingsrepresentantene Sylvi Graham (H) og Svein Roald Hansen (Ap) deltok 26. til 27. januar på et interparlamentarisk EU-møte i Aten.

Stortinget deltar regelmessig på COSAC-møtene. Her er Svein Roald Hansen (Ap) og Sylvi Graham (H) i Aten i forbindelse med møtet i januar. Foto: Konstantinos Skenteris, UD

Stortingsrepresentantene Sylvi Graham (H) og Svein Roald Hansen (Ap) deltok 26. til 27. januar på et interparlamentarisk EU-møte i Aten.

Møtene for medlemmer av europautvalgene i nasjonale parlament i EU (COSAC)finner sted hvert halvår i landet som har formannskapet i Rådet for den europeiske union. COSAC samler representanter fra europautvalgene i de nasjonale parlamentene i EUs medlemsland, parlamenterikere fra Europaparlamentet og fra enkelte tredjeland.

På dagsorden stod de greske formannskapsprioriteringene, forholdet mellom nasjonale parlamenter og Europaparlamentet og hvordan EUs institusjoner kan bidra til å synliggjøre betydning av europeisk samhandling for den enkelte borger. Av utenrikspolitiske spørsmål stod situasjonen i Ukraina høyt på dagsordenen. Møtet vedtok en resolusjon som fordømmer bruken av vold.

Stortinget deltar regelmessig på COSAC, som er en viktig arena for å fremme norske vurderinger og posisjoner, ikke minst i lys av den større rolle den parlamentariske siden har fått i utviklingen av EUs politikk. Graham og Hansen understreket betydningen av at Norge deltar på COSAC gitt Norges nære tilknytning til EU.

Mange av prioriteringene til det greske EU-formannskapet er viktige for Norge, blant annet hva gjelder justispolitikk og målet om å fremme verdiskaping knyttet til hav og marine ressurser.

De norske stortingsrepresentantene anerkjente dessuten tiltakene Hellas har gjennomført for å komme ut av den økonomiske krisen, og viktigheten av at reformene gjennomføres fullt ut.

Til toppen