Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge øker bidraget til Global Environment Facility

Norge har besluttet å øke bidraget til Global Environment Facility (GEF). Det norske bidraget for neste fireårsperiode blir på 520 millioner kroner. Dette er en økning på 20%

- Global Environment Facility er verdens største miljøfond, og gir støtte til konkrete prosjekter som har global miljøeffekt. Fondet gir utviklingsland mulighet til å innfri på viktige miljøforpliktelser, og bidrar til å beskytte folk, dyr og natur mot å ødelegges av farlige miljøgifter, utslipp og forurensning. GEF er en viktig partner for Norge, og vi er glade for at de nå vil øke innsatsen for rene og sunne hav gjennom mer fokus på kamp mot marin forsøpling og mikroplast, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Det norske bidraget ble annonsert på en påfyllingskonferanse i Stockholm i går. Det globale miljøfondet finansierer prosjekter på viktige områder som biologisk mangfold, kjemikalier og avfall, klima, skog, hav og forringelse av landområder. Det legges nå større vekt på prosjekter hvor flere av disse viktige temaområdene er omfattet og på denne måten er GEF viktig for at utviklings- og mellominntektslandene  skal nå forpliktelsene under miljøkonvensjonene og bærekraftsmålene.

- Fordi Det globale miljøfondet kan se de ulike miljøutfordringene i sammenheng, er de særlig viktig for å bidra til gode og bærekraftige løsninger. I ett av prosjektene i Vest-Afrika, hvor flere land er med, jobbes det for eksempel både med å beskytte kystområdene mot erosjon, bygge diker, marin forsøpling og bygge opp igjen mangroveskogen i området, sier Astrup.

Det globale miljøfondet ble etablert i 1991 for å finansiere prosjekter for de globale miljøkonvensjonene innen biologisk mangfold, klima og forørkning og fokuserer i tillegg på hav og marin forsøpling, forringelse av landområder og avfallsspørsmål. 

Til toppen