Historisk arkiv

Norge vil fjerne sanksjonene mot Myanmar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge vil begynne arbeidet med å avvikle de norske sanksjonene mot Myanmar, med unntak av forbudet mot våpeneksport og militært samarbeid.

- Tiden er moden for å fjerne sanksjonene. Den siste tids utvikling i Myanmar viser at myndighetene mener alvor med reformpolitikken og det bør møtes positivt. Det Myanmar nå trenger, er kontakt med omverdenen, økonomisk utvikling og internasjonal bistand, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre

- Samtidig er det et budskap til de som motarbeider reformene om at sanksjonene kan gjeninnføres, realiteten er at vi nå suspenderer dem, sier utenriksministeren.

Han har i dag snakket med fredsprisvinner Aung San Suu Kyi.

- Hun er enig i at fjerning av sanksjoner vil styrke reformkreftene i landet, men hun ber omverden følge utviklingen nøye og det vil vi, sier Støre.

De norske sanksjonene er gjennomført i ”Forskrift om særlige tiltak mot Burma (Myanmar)”, den såkalte ”Burmaforskriften”. Forbudet mot våpeneksport og militært samarbeid vil bli opprettholdt.

Myanmar har nå behov for bistand på mange områder.

- Norge har hatt et langvarig humanitært engasjement i Myanmar, blant annet gjennom norske hjelpeorganisasjoner. Det er kontakter, tillit og erfaringer vi bygger videre på, sier utviklingsminister Heikki Holmås.

Myanmar har tatt flere viktige skritt på veien mot reform og demokratisering den siste tiden. Gjennom suppleringsvalget 1. april har Aung San Suu Kyi fått plass i underhuset i parlamentet og hennes parti NLD vant 95 prosent av plassene som var på valg. Flertallet av de politiske fangene er løslatt, lover som også er av betydning for menneskerettighetssituasjonen endres, våpenhvileavtaler er inngått med elleve av landets etniske minoritetsgrupper og ytringsfrihet og medier opplever friere vilkår.

- Det er likefullt mye som gjenstår, og vi vil fortsatt fremme krav overfor myndighetene, særlig på menneskerettighetsområdet. Men vi er rede til å bistå, ikke minst ved å støtte opp under våpenhvileavtalene, økonomisk planlegging og kapasitetsbygging, sier Støre.

Det er viktig at også det internasjonale samfunnet støtter opp om den positive utviklingen.

- Vi oppfordrer FN, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) til å gjøre mer i samarbeid med Myanmar. Det er bra at USA nå ser ut til å bli mer enige med oss på det punktet. Folk må få tro på at livet kan bli bedre, sier Holmås.

Til toppen