Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norges innspill til Horisont Europa

Europakommisjonen la 7. juni 2018 frem sitt forslag til EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Norge arbeider aktivt med å påvirke utformingen av det neste rammeprogrammet, slik at programmets innretning og prioriteringer i størst mulig grad ivaretar norske interesser.

30. oktober oversendte regjeringen Norges offisielle posisjoner på Kommisjonens forslag. Kommisjonens forslag er i all hovedsak i tråd med norske interesser og prioriteringer, men regjeringen løfter frem noen områder som bør videreutvikles og styrkes i det neste rammeprogrammet. Hav, karbonfangst og -lagring og hydrogen, samfunnsfag og humaniora og kjønn og likestilling er blant disse.

Les innspillet

Regjeringen fremmet også to innspill til Europakommisjonen om det neste rammeprogrammet før Kommisjonen la frem sitt forslag.

Til toppen