Norsk forfatter vant EUs litteraturpris

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Gunstein Bakke mottar EUs litteraturpris for 2012. Han får dermed støtte til oversettelse av boken «Maud og Aud: ein roman om trafikk».

Forfatter Gunstein Bakke mottar EUs litteraturpris for romanen «Maud og Aud: ein roman om trafikk». (Foto: Finn Ståle Felberg)

Gunstein Bakke mottar EUs litteraturpris for 2012. Han får dermed støtte til oversettelse av boken «Maud og Aud: ein roman om trafikk».

Den norske forfatteren Gunstein Bakke er en av tolv forfattere som er tildelt EUs litteraturpris. Bakke vant prisen i kamp med forfattere fra alle de 37 landene som deltar i EUs kulturprogram, inkludert Norge.

Det er romanen «Maud og Aud: ein roman om trafikk» fra 2011 som er boken Bakke belønnes for. Han mottar en premie på 5000 euro, og støtte til å få romanen oversatt til andre språk. «Maud og Aud: ein roman om trafikk» er hans tredje roman, og handler om et søskenpars liv etter en bilulykke der moren omkommer og faren blir hardt skadet. Bakke har tidligere utgitt romanene «Kontoret» og «Den indre olding».

I sin begrunnelse for å tildele prisen til Bakke skriver Europakommisjonen at «Bakkes tankevekkende bok kombinerer poetisk språk, et rikt narrativ og presise analyser.»

Årets utdeling er den fjerde årlige utdelingen av EUs litteraturpris. Formålet med prisen er å skape kulturmangfold, ved å sette fokus på europeiske forfattere og å få dem oversatt til flere språk. Prisutdelingen finner sted i Brussel 22. november, og utdelingen blir foretatt av Androulla Vassiliou, kommisær for utdanning, kultur, flerspråklighet og ungdom.

Til toppen