Norsk-indisk samarbeid om grønn vekst

Bioøkonomi har potensiale til å skape grønn vekst og økonomi både i Norge og globalt. Men det krever satsing på forkning og nyskaping. Dette vil India og Norge samarbeide om.

Det er allerede samarbeid mellom Norge og India på flere områder knyttet til bioøkonomi, blant annet kunnskapsdeling. For å lykkes med å utvikle en bærekraftig biobasert økonomi vil forskning, kunnskap og innovasjon være avgjørende. 

I India er en ny biobasert økonomisk periode allerede på god vei, og landet er blant de 12 fremste bioteknologidestinasjonene i verden. Målet deres er å øke verdien til den indiske bioøkonomien fra 4,3 milliarder amerikanske dollar til 100 milliarder dollar innen 2025. Ifølge den indiske ambassaden i Oslo, kan bioteknologinæringen potensielt gi forandring på områder som landbruk, helse, energi og miljø i India. 

– Vi må bevare naturressursene for fremtidige generasjoner. For å lykkes med å utvikle en bærekraftig biobasert økonomi vil forskning, kunnskap og innovasjon være avgjørende. Derfor er det viktig at de Norge og India sammen identifiserer de mest relevante temaområdene, og ut i fra dette utvikler et veikart for indisk-norsk samarbeid om bioøkonomi for gjensidig nytte, sa statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet da han holdt innlegg om bærekraftig bioøkonomi på Indo-Norwegian joint workshop on bioeconomy.

For Norge er det et mål å øke det langsiktige samarbeidet med nye, viktige kunnskapsnasjoner som India innen forskning og høyere utdanning. Disse landene står for en stadig større del av verdens kunnskapsproduksjon, og det er viktig at Norge og forskningsinstitusjoner som NIBIO, knytter tettere bånd til dem. 

Til toppen