Norsk innspill til nytt, europeisk program for utdanning og opplæring

– Norge har stor interesse av hvordan det neste europeiske utdannings- og opplæringsprogrammet ser ut. Programmet er en viktig samarbeidsarena, og vi bruker mye penger på å delta. Derfor begynte vi tidlig å diskutere norske prioriteringer inn mot neste programperiode, sier utdanningsråd ved EU-delegasjonen Ragnhild Skålid.

Ragnhild Skålid er utdanningsråd ved den norske EU-delegasjonen
Ragnhild Skålid er utdanningsråd ved den norske EU-delegasjonen

Kunnskapsdepartementet har nylig levert sitt tredje innspill til EUs neste utdannings- og opplæringsprogram som i 2021 skal erstatte Erasmus+. I posisjonsnotatet som ble oversendt Europakommisjonen 6. februar, utdyper Kunnskapsdepartementet sine tidligere innspill og fremmer to nye anbefalinger.

Norge har deltatt i EUs utdanningsprogram i 25 år. Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, som gjelder for perioden 2014-2020 er et bredt samarbeidsprogram som på utdanningssiden blant annet støtter mobilitet blant elever, lærlinger, studenter, nyutdannede og ansatte ved utdannings- og opplæringsinstitusjoner, og institusjonelt samarbeid gjennom f.eks. strategiske partnerskap, kunnskapsallianser og kapasitetsbyggingsprosjekt.

Norske utdanningsaktører er i hovedsak fornøyd med Erasmus+, men det finnes rom for forbedringer. Kunnskapsdepartementet har derfor spilt inn konkrete endringsforslag knyttet til for eksempel økt tilgjengelighet, fleksibilitet og forenkling.

Tre innspill

Kunnskapsdepartementet leverte et første innspill til neste program allerede i mai 2017. I desember 2017 ble et non-paper som utdyper prioriteringen av behovet for bedre kobling av forskning og utdanning oversendt til Europakommisjonen, og i forrige uke leverte altså Kunnskapsdepartementet et tredje innspill.

– Vi har vært tidlig ute, slik som vi som utenforland må være, og vi har jobbet godt så langt. Europakommisjonen utarbeider for tiden sitt programforslag, og det er ventet at forslaget blir lagt fram til sommeren, sier utdanningsråd Ragnhild Skålid.

De tre innspillene kan lastes ned her:

Til toppen