Norsk innspill til styringssystemet for EUs energiunion

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har fulgt utviklingen av EUs energiunion tett, og har spilt inn norske synspunkter ved en rekke anledninger.

OED har i samarbeid med berørte departementer nå spilt inn synspunkter på det nye styringssystemet for energiunionen, i forbindelse med Kommisjonens høring. Innspillet kan leses her.