Historisk arkiv

Norsk kvinne i India med tvillinggutter født av surrogatmor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fredag 9. april har de tre berørte departementer Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet hatt møte om saken vedrørende norsk kvinne i India med tvillinggutter født av surrogatmor.

Som omtalt i media befinner det seg en norsk kvinne i Mumbai, India, med to tvillinggutter født av surrogatmor. Kvinnen ønsker å ta med barna til Norge. Barna er ikke norske statsborgere, og norske myndigheter kan derfor ikke utstede pass til dem. Etter norsk lov må en kvinne selv ha født barna for å være barnas mor. Om morskap skal overføres, må dette skje ved adopsjon.

- Norske myndigheter arbeider intenst med å komme fram til noen råd vi kan gi Kari Ann Volden og hennes advokat om hvordan de kan finne en løsning ut av denne vanskelige situasjonen. Dette er en komplisert sak som må håndteres spesielt. Den eneste måten Volden kan få overført morskapet på er via adopsjon. Spørsmålet er hvordan det kan skje, sier ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

- Jeg forstår at mange synes det virker byråkratisk at vi ikke bare kan gi barna norske pass slik at Volden kan ta med barna til Norge. Men når barna etter norsk lov verken er hennes barn eller norske statsborgere, kan de ikke få norske pass. Dersom vi som ansvarlig myndighet skal gi et råd, kan ikke det rådet være i strid med norsk lov. Derfor er dette en svært krevende sak det vil ta tid å løse, påpeker Hauge.

Loven om hvem som er et barns mor er ikke spesiell for Norge, men gjelder i de aller fleste land vi sammenlikner oss med. Når det er strenge lover og klare internasjonale avtaler på dette området, er disse blant annet laget for å beskytte mot kjøp og salg av barn. Også regelverket rundt adopsjon er regulert gjennom internasjonale avtaler. For eksempel er det slik at den som adopterer ikke skal ha kontakt med barnet som skal adopteres bort.
En eventuell adopsjonsprosess i denne saken vil kreve grundighet og tid.

 

 

Til toppen