Norsk oppdeling av ostekvote godkjent i WTO

Blant norske forpliktelser i WTO (Verdens Handelsorganisasjon) hører en importkvote for ost på 2480 tonn som er tildelt EU. Denne er nå endret etter at Storbritannia har gått ut av EU. Av kvoten på 2480 tonn er 299 tonn tildelt Storbritannia. EUs ostekvote til Norge er tilsvarende redusert med 299 tonn.

For regjeringen er det viktig å ivareta sensitive norske landbruksinteresser. Regjeringen har over noe tid arbeidet for å få delt ostekvoten mellom EU og Storbritannia.  Jeg er glad for at denne oppdelingen nå er på plass, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).   

De nye kvotene er gjort gjeldende i WTO fra 5. januar 2021. Oppdelingen er godtatt av EU for importkvoter som er bundet i WTO.

Kvoten på 299 tonn er også nedfelt i den midlertidige vareavtalen mellom Norge og Storbritannia som gjelder fra 1. januar 2021.