Norsk praktikant i EU-organ

Dette innholdet er mer enn 8 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Du må tørre å søke, det verste som skjer er at du får nei, sier Tizita Sileshi. Hun har nylig fullført seks måneder som praktikant ved Den økonomiske og sosiale komité i EU

Tizita Sileshi er ei dame i vinden. En del minutter over tiden møter hun opp til intervjuet – hun har dårlig tid for hun skal til Genève senere på dagen. Tizita har nylig fullført et halvt års opphold i Brussel som praktikant ved Den økonomiske og sosiale komité i EU , før hun nå skal til EFTA-sekretariatet i Genève for et nytt praktikantopphold.

Den økonomiske og sosiale komité, ØSK, er et rådgivende organ og representerer de organiserte nærings- og samfunnsinteresser overfor Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet i EUs lovgivningsprosess. Komiteen består av representanter for arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakere og andre interessegrupper, som for eksempel lansbruksorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner og miljøorganisasjoner.

På flere områder er de tre nevnte organene påkrevd å rådføre seg med komiteen før beslutninger tas.

Trives som praktikant
Tizita er født i Etiopia, men flyttet til Norge med foreldrene sine i ung alder. Før hun begynte på mastergradskrivingen sin var  hun et halvt år praktikant ved den norske ambassaden i Etiopia.

- Å være i Etiopia er noe av det beste jeg har gjort. Jeg snakker amharisk og har vært mye på ferie der, men man får ikke samme innsikt i landet som man gjør ved å bo der.  Jeg fikk veldig mersmak for flere utenlandsopphold.

Etter Etiopia dro hun hjem og fullførte profesjonsutdannelsen innen samfunnsøkonomi før hun klødde etter å reise til det store utland igjen.

- Jeg ville ha en ny praktikantstilling for å tilegne meg mer arbeidserfaring fra ulike sektorer og samtidig slippe å binde meg til en jobb, for jeg vil utdanne meg mer etter å ha vært praktikant, sier hun.

Arbeidet hennes i ØSK i Brussel har i stor grad gått ut på å forberede bakgrunnsinformasjon samt å rapportere fra møter og konferanser, stort sett med sivilsamfunnet som tema. Det eneste minuset i ØSK er at hun ikke har fått arbeidet med sitt fagfelt, økonomi, men hun understreker at hun har stort sett bare gode minner.

- Jeg likte spesielt godt at det var såpass flat struktur i komiteen. Jeg kunne møte sjefen i heisen og slå av en prat.

- Få som kjenner til tilbudet
Tizita forteller at hun tror det er svært få nordmenn som vet om praktikantmulighetene i Den økonomiske og sosiale komité, Regionkomiteen, Europaparlamentet og Europakommisjonen.

- En av grunnene er nok at man tror Norge ikke er invitert siden vi ikke er med i EU. Men mye av grunnen ligger nok også i at folk blir motløse av at det i stillingsutlysningene ofte står at det er svært mange søkere. I tillegg er gjerne søknadsprosessen ganske omfattende å sette seg inn i.

Jobben i ØSK kom hun over ved å søke på Google.

- Jeg snublet over stillingsutlysningen ved et tilfeldig googlesøk og skjønte raskt at disse stillingene ikke kun var for statsborgere fra EU-land, men åpen for alle søkere.

Tizita mener det er viktig at flere nordmenn kommer seg utenlands. Hun sier man må tørre å søke.

- Søknadsprosessen kan virke overveldende i starten, men det tar bare en dags arbeid, og det verste som kan skje er bare at du ikke får stillingen. Man har ingenting å tape på å søke, men alt å vinne, mener hun.

Drømmejobben
Tizita sier hun har veldig tro på den norske økonomiske og politiske modellen og ønsker å promotere denne i utlandet.

- Jeg er svært interessert i utvikling og har lyst å hjelpe u-land i å komme seg på riktig vei. Norge og Nigeria er to eksempler på land som begge oppdaget store oljefelt på sytti-tallet, men likevel har landene hatt en vidt forskjellig utvikling.

Hva som er drømmejobben er hun derimot mer usikker på.

- Jeg er veldig målrettet og har fulgt samme sti hele veien, men jeg vet ikke hva som er drømmejobben. Min drøm er å ha en jobb der jeg fortsetter å lære kulturelt, både faglig og som person, men også at det er en jobb der jeg føler at jeg bidrar. Akkurat nå ser jeg veldig frem til praktikantoppholdet i EFTA-sekretariatet – der skal jeg få lov å jobbe med økonomi også.

Interessert i et praktikantopphold i Brussel? Les mer om dine muligheter.