Norske bønder satser fortsatt på biovarme

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Resultatene fra 2015 på bioenergiprogrammet viser at på tross av vedvarende lav strømpris så er interessen for å satse på bioenergi stor blant norske bønder.

I 2015 brukte Innovasjon Norges bioenergiprogram 66,1 millioner kroner på støtte til gårdsvarme og varmesalgsanlegg. Spesielt er økningen i salg av varme stor, selv i en tid med lav strømpris. Dette viser at biovarme er konkurransedyktig. 

Konkurransedyktig energikilde

I 2015 ble det i Norge planlagt oppstart av varmeanlegg som vil gi en produksjon på 43,9 gWh. Dette er en liten økning på 2,3 GWh i forhold til 2014.  Det er bevilget 66,1 millioner over bioenergiprogrammet i 2015 og totalproduksjon i landbruket av biovarme støttet over bioenergiprogrammet (2003-2015) er nå 350,5 GWh - som tilsvarer mer enn en halvt års produksjon ved et Altakraftverk. Økningen på 43,9 GWh tilsvarer bioenergi fra 25 000 fast kubikkmeter virke. 

Varmesalgsanleggene står for 50 prosent av planlagt produksjon i 2015, mens resten fordeler seg med hovedvekt på gardsvarme, samt noe på veksthus og biogass.

Biogjødselanegg på Hå, Rogaland.
Biogjødselanegg på Hå. Foto: Lars Slåttå