Norske innspill til ny handlingsplan for det indre marked

Nærings- og handelsminister Trond Giske sendte 4. juni brev til kommissær for det indre marked, Michel Barnier, med norske innspill til styrking av det indre marked. Europakommisjonen jobber med utarbeidelsen av en ny og oppfølgende handlingsplan for det indre marked med forslag som skal bidra til ytterligere å styrke vekst, sysselsetting og tillitt.

I april 2011 vedtok Europakommisjonen en handlingsplan for det indre marked (Single Market Act) med tiltak som skal bidra til et mer velfungerende marked innen 12 hovedområder. Kommisjonen jobber nå med en ny og oppfølgende handlingsplan (Single Market Act 2) med ytterligere tiltak for å styrke vekst og sysselsetting i det indre marked. Det er ventet at den nye handlingsplanen blir lagt frem i september. Norge er gjennom EØS-avtalen del av EUs indre marked, og det indre marked bidrar og har bidratt til den positive utviklingen i norsk økonomi. Det er derfor viktig for Norge at det indre marked fungerer godt, og arbeidet med regelverk knyttet til det indre marked berører Norge i stor grad.

Innspill til ny handlingsplan
4. juni sendte nærings- og handelsminister Trond Giske norske innspill til Kommisjonens utarbeidelse av en ny handlingsplan for det indre marked til kommissær Michel Barnier, som har ansvar for det indre marked i Europakommisjonen. Brevet kan leses her.

I innspillet understrekes norske prioriteringer for utviklingen av det indre marked. Det legges vekt på at det er viktig å beholde en god balanse mellom marked og det sosiale aspektet. I innspillet understrekes særlig behovet for god styring av det indre marked og administrativt samarbeid så vel som fortsatt innsats for utviklingen av et indre marked for tjenester, raskere utvikling av det digitale indre marked og den sosiale dimensjon med høyt vern av arbeidstakeres rettigheter og forbrukerbeskyttelse.

Innspill til den første handlingsplanen
I mars 2011 sendte næringsminister Trond Giske på vegne av den norske regjering et høringsinnspill til Europakommisjonens forslag til handlingsplan for det indre marked (Single Marked Act) for EØS-området.

 

Til toppen