Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny europeisk rapport om antibiotikaforbruk

En ny rapport viser at den europeiske omsetningen av antibiotika til matproduserende dyr ble redusert i 2016. Det europeiske legemiddelverket mener at nedgangen skyldes EUs arbeid med å få til riktigere og redusert bruk av antibiotika. Norge utmerker seg blant landene som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen.

25 land har sendt inn informasjon om antibiotikaforbruk fra 2011 til 2016. I 2016 deltok 30 europeiske land. Dataene viser at den totale omsetningen for de europeiske landene er redusert med 20,1 prosent i femårsperioden. 16 land har redusert salget av antibiotika med mer enn 5 prosent, mens seks land har hatt en økning på mer enn 5 prosent i samme periode. Det europeiske legemiddelverket produserer den årlige rapporten.

– Norge er fortsatt blant landene som bruker minst antibiotika til husdyr. Det systematiske arbeidet med å redusere antibiotikaforbruket gir resultater. Regjeringen har satt flere tydelige mål for å få ned bruken av antibiotika i Norge. Å håndtere antibiotikaresistens krever et globalt samarbeid. Regjeringen har tatt en internasjonal lederrolle i kampen mot antibiotikaresistens, og bidrar aktivt inn i de internasjonale prosessene, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Norges resultater og kompetanse innen antibiotikaresistente bakterier har ført til at Europa og EU ser til Norge. Siden 2016 har Norge hatt en nasjonal ekspert i Europakommisjonen som spiller en sentral rolle i kommisjonens omfattende arbeid mot resistens.
Norges resultater og kompetanse innen antibiotikaresistente bakterier har ført til at Europa og EU ser til Norge. Siden 2016 har Norge hatt en nasjonal ekspert i Europakommisjonen som spiller en sentral rolle i kommisjonens omfattende arbeid mot resistens. Foto: Torbjørn Tandberg.

Antibiotika resistente bakterier er en trussel mot folkehelsen. Det er en klar sammenheng mellom høyt forbruk av antibiotika og forekomst av resistente bakterier. Forbruket av antibiotika og forekomsten av resistens hos norske husdyr er blant det aller laveste i verden.

Fortsatt store forskjeller i Europa

Rapporten viser at det fremdeles er store forskjeller i salgstallene mellom de europeiske landene. Omsetningen av antibiotika til matproduserende dyr varierer mellom 2,9 til 453,4 mg/pr kilo kjøtt. De nordiske landene selger minst antibiotika som brukes til matproduserende dyr. Norge ligger aller lavest med 2,9 mg/pr kilo kjøtt. Det høyeste forbruket finner vi i Kypros, Spania og Italia. Det europeiske legemiddelverket peker på at forskjellene kan skyldes ulik besetningstørrelse og produksjonssystemer. I tillegg informerer legemiddelverket om at enkelte land i starten ikke hadde gode nok metoder for innsamling og rapportering av data.

Norge jobber systematisk

Tidligere i høst nådde Regjeringen målet om å redusere forbruket av antibiotika til matproduserende landdyr innen 2020. Det kom frem i NORM-VET rapporten som tar for seg antibiotikaresistens i fôr, dyr og næringsmidler. Norsk husdyrnæring, veterinærer og bønder har i lang tid jobbet systematisk med å redusere bruken av antibiotika. En riktig bruk av antibiotika og forebyggende helsearbeid har vært viktig for å få til det. Norske veterinærer skriver ut minimale mengder av typen antibiotika som kan være siste mulighet for å behandle enkelte bakteriesykdommer hos mennesker.

Til toppen