Historisk arkiv

Norge universelt utformet innen 2025

Ny handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen med tidenes største satsing på universell utforming

Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Dette motvirker diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og gir bedre omgivelser for hele befolkningen. Regjeringen legger opp til skrittvis gjennomføring av den mest omfattende satsingen på universell utforming noensinne.

Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Dette motvirker diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og gir bedre omgivelser for hele befolkningen. Regjeringen legger opp til skrittvis gjennomføring av den mest omfattende satsingen på universell utforming noensinne. 

Barne- og likestillingsdepartementet har ansvaret for å koordinere Regjeringens innsats. Planen inneholder tiltak på ansvarsområdene til 16 departementer og har fokus på innsatsområdene uteområder/planlegging, bygninger, transport og IKT. 

Norge er verdensledende på likestilling mellom kvinner og menn. Nå skal vi bli best på likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi bruker strategien universell utforming som medfører samfunnskvaliteter som er positive for alle innbyggere og for Norge som samfunn, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Regjeringens visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025 skal oppnås gjennom ulike virkemidler som tilpasses sektor og oppgave. Det brukes tidsfastsatte mål.
På noen områder, som innenfor IKT, er det allerede lovfestede krav til når universell utforming skal være gjennomført. På andre områder fastsettes tidsfrister når regelverk for universell utforming iverksettes.

Regjeringen vil benytte seg av offentlig markedsmakt, forvaltningsmakt herunder etatsstyring og bevilgningsmakt, som sentrale virkemidler i handlingsplanen.

Handlingsplanen lanserer en egen kommunesatsing med utviklingsprosjekter i fylker og kommuner. Den finanspolitiske tiltakspakken for arbeid åpner muligheter for kommunene til å ta et tak for å øke tilgjengeligheten gjennom vedlikehold og nybygging. Viktige satsinger for universell utforming ligger også inne i Nasjonal transportplan 2010 – 2019.

Målet om at Norge skal være universelt utformet innen 2025 er ambisiøst, men mulig. Handlingsplanen viser hvordan regjeringen vil legge grunnlag for å oppnå denne ambisjonen gjennom ulike tidsfastsatte mål og tiltak. Jeg er veldig glad for å kunne presentere denne planen. Den viser at departementene trekker sammen om å løse viktige oppgaver, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Les handlingsplanen 

Til toppen