Ny organisering av Norsk Landbruksrådgiving

På årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving 23. og 24. mars la styret frem forslag om at de 39 selvstendige rådgivingsenhetene i Norsk Landbruksrådgiving skal slås sammen til 10-12 større regionenheter.

Årsmøtet vedtok en ny regionstruktur med inntil 9 selvstendige økonomiske og juridiske enheter, samt en åpning for 1 til 3 enheter i Nord-Norge i tillegg. Det ble vedtatt at den nye regionstrukturen bør etableres innen 1.1.2016. 

Til toppen