Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Røe Isaksen til Malaysia, Singapore og Hong Kong

Næringsministeren reiser til Asia 25.-28. februar. Besøket går til Malaysia, Singapore og Hong Kong.

Besøket starter i Malaysia 25. februar. Malaysia er et marked i vekst som er svært viktig for norsk næringsliv. Under besøket vil næringsministeren ha en rekke politiske møter, besøke en palmeoljeplantasje og treffe norsk næringsliv i landet. EFTA og Malaysia forhandler om en frihandelsavtale. En slik avtale vil være av stor betydning for handelssamarbeidet med Malaysia og for norsk næringsliv som satser i landet generelt. Med besøket til Malaysia vil dette markere den norske regjeringens første møte med den nye reformregjeringen i Malaysia – den første på et halvt århundre.

Singapore er en betydelig samarbeidspartner for Norge og et svært viktig marked for norsk næringsliv. Næringsministeren har program her 27. februar med orienteringer ved norske bedrifter som opererer i det singaporske markedet, politisk samtale og besøk til havnen for blant annet å se på Kongsberg Norcontrols systemer i bruk i praksis.

Hong Kong er næringsministeren key note speaker på The Economists "Asia Trade Summit 2019" 28. februar. Tema for konferansen er framtidsutsiktene for utviklingen av den globale handelen i en tid med bl.a. proteksjonisme, utfordringer i WTO og brexit. Under besøket i Hong Kong møter næringsministeren også norske studenter og Norway Chamber of Commerce Hong Kong. Hong Kong er et viktig marked for norsk næringsliv og fungerte som en inngang til fastlands-Kina i perioden 2010-2016.

- Markedene i Asia er i vekst og svært viktige for norsk næringsliv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Det er derfor viktig for meg å besøke utvalgte markeder og synliggjøre Norge og hva norsk næringsliv har å tilby overfor politikere i disse landene. I tillegg jobber vi for å sikre oss bedre tilgang til markedene gjennom frihandelsavtaleforhandlinger. Det er også svært nyttig å møte norsk næringsliv som opererer i markedene og høre om deres erfaringer, sier næringsministeren.

Presse som ønsker å dekke hele eller deler av turen må ta kontakt snarest mulig med pressekontakt Camilla Pettersen: 95 10 50 64/ cpe@nfd.dep.no

Fakta:

Samhandel Norge – Malaysia  

2018 – 5,2 mrd. NOK

Eksport – 1,6 mrd. NOK – viktigste varer: kunstgjødsel, sjømat, industriutstyr

Import – 3,6 mrd. NOK – viktigste varer: jern og stål, elektriske apparater, mobiltelefoner, annet datautstyr

EFTA og Malaysia forhandler siden 2012 om en frihandelsavtale.

 

Samhandel Norge – Singapore  

2018 – 8,5 mrd. NOK

Eksport – 5,2 mrd. NOK – viktigste varer: mineralolje og mineraloljeprodukter, industrimaskiner og –utstyr, sjømat

Import – 3,3 mrd. NOK – viktigste varer: organiske kjemiske produkter, tekniske instrumenter, spesialiserte maskiner

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Singapore trådte i kraft 1. januar 2003 og er en av EFTAs mest omfattende avtaler

Samhandel Norge – Hong Kong SAR*

2018 – 2,8 mrd. NOK

Eksport – 1,8 mrd. NOK – viktigste varer: sjømat (61 pst av all eksport), metaller (ikke jern og stål), tekniske instrumenter

Import – 1 mrd. NOK – viktigste varer: transportmidler, ferdige varer/forbruksvarer, elektriske apparater

EFTA og Hong Kong SAR* har inngått en bred frihandelsavtale. Avtalen trådte i kraft 1. november 2012.

* Special Administrative Region

Til toppen