Ny spesialistutdanning for lærere

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

40 barne- og ungdomsskolelærere over hele landet kan nå få spesialistutdanning i matematikk og norsk. – Dette er en viktig del av satsingen på nye karriereveier for lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren besøkte tidligere i år Godeset skole i Stavanger, der lærer Inger Lise Tønnesen hadde leseopplæring i 2. klasse. Nå skal flere lærere få mulighet til å utdanne seg til spesialistlærere i norsk ved Universitetet i Stavanger.

Kunnskapsministeren besøkte tidligere i år Godeset skole i Stavanger der lærer Inger Lise Tønnesen hadde leseopplæring i 2. klasse. Fra neste høst kan 20 lærere ta spesialistutdanning i norsk ved Universitetet i Stavanger.

Høsten 2016 starter prøveprosjektet med en ny spesialistutdanning for lærere. Søknadsfristen for kommuner som vil delta i forsøket er 15. mars.

Vi vil gi dyktige og motiverte lærere muligheten til å få spesialkompetanse innen viktige fagområder. I første omgang gjelder dette matematikk på ungdomsskolen og norsk med vekt på grunnleggende lese- og skriveopplæring på barneskolen, sier kunnskapsministeren.

Over 200 lærerspesialister

I fjor ble det ansatt 205 lærerspesialister fordelt på 37 kommuner, og nå skal altså en ny ordning prøves ut – med lærere som får spesialistutdanning i to år.

– Hovedmålgruppen er matematikklærere på ungdomstrinnet og norsklærere på barnetrinnet. Målet er å gi lærere som ønsker det profesjonell utvikling samtidig som vi beholder dem i klasserommet, understreker Røe Isaksen.

I alt kan 10-15 kommuner delta i forsøket med den nye spesialistutdanningen. Invitasjon til å delta er nylig sendt ut til landets realfagskommuner og språkkommuner. I tillegg er kommuner som allerede deltar i forsøket med lærerspesialister invitert til å delta.  

Faglig utvikling

Å være lærerspesialist innebærer å bidra til faglig utvikling på egen skole. Videreutdanningen skal derfor inneholde temaer som forskning, skoleutvikling og kollegaveiledning samt utprøving av nye undervisningsmetoder.

– Ved siden av å undervise vil lærerspesialistene bli viktige pådrivere for det faglige utviklingsarbeidet på skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Staten skal betale 180 000 kroner per 30 studiepoeng. Det utgjør 60 prosent av de totale utgiftene til videreutdanningen som lærerspesialist.

Fakta om nye karriereveier for lærere:

  • Nye karriereveier for lærere er en viktig del av Lærerløftet.
  • Høsten 2015 startet et toårig pilotprosjekt med 205 lærerspesialister i skolen.
  • En ny spesialistutdanning for lærere starter høsten 2016.Utdanningen utgjør 60 studiepoeng på masternivå over to år.
  • NTNU og Universitetet i Stavanger tilbyr henholdsvis 20 studieplasser i matematikk og 20 studieplasser i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring.
  • Lærere som skal ta spesialistutdanning må ha minst 60 studiepoeng i matematikk eller norsk, og minst fem års erfaring som lærer.

Les mer om studiene her:

Lærerspesialist i matematikk

Lærerspesialist i norsk