Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny styreleder i Graminor

Hans Frode Kielland Asmyhr er valgt til ny styreleder i Graminor AS. Styreleder i Graminor blir valgt for ett år om gangen.

Kielland Asmyhr er gårdbruker i Sørum og partner i PANOR Public Affairs. Han var stortingsrepresentant for FrP fra 2005-2013. Tidligere styreleder i Graminor AS, Harald Milli, ble takket av på generalforsamlingen 4. april. Han har ledet styret de siste seks årene, og trer nå ut av styret.

Graminor AS har ansvar for utvikling av plantesorter til jord- og hagebruksnæringen i Norge. Samfunnsoppdraget er å levere nye plantesorter tilpasset norske og nordiske vekstforhold .
Formålet er å sikre at norsk jord- og hagebruk har tilgang på variert, klimatilpasset og sykdomsfritt sortsmateriale som er egnet for norske forhold. Graminor utvikler nye sorter av artene: korn, engvekster, potet, frukt og bær.

Hovedoppgavene er planteforedling, utprøving og representasjon av utenlandske sorter og prebasisavl. Graminor produserer frø som selges til såvareselskaper for videre oppformering og salg til sluttbrukere.
Graminor ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling for å samle norsk planteforedling og -utvikling i ett selskap. De største eierne er Felleskjøpet Agri, Staten v/Landbruks- og matdepartementet og svenske Lantmännen.

Til toppen