Ny Styringsportal for fylkesmennene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Denne styringsportalen inneholder tildelingsbrevene for 2016 og virksomhets- og økonomiinstruksen for alle fylkesmannsembetene. I tillegg er all bakgrunnsinformasjon til oppgavene i virksomhets- og økonomiinstruksen gjort tilgjengelig gjennom lenker til aktuelle dokumenter.

I Styringsportalen er det mulig til å søke etter hele dokumenter eller utvalgte deler av dem, og bruke dem i embetenes videre arbeid, for eksempel i virksomhetsplanleggingen.

Portalen finnes her: http://styringsportalen.regjeringen.no