Historisk arkiv

Ny statssekretær i Justisdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Pressemelding

Nr.: 18-2000
Dato: 24.03.00

Ny statssekretær i Justisdepartementet

Øystein Mæland er i statsråd i dag utnevnt som statssekretær i Justisdepartementet.

Fra 1994 til 1997 var Mæland (39) statssekretær for justisminister Grete Faremo, justisminister Anne Holt og justisminister Gerd-Liv Valla. Han var politisk rådgiver for utenriksminister Thorvald Stoltenberg i perioden 1988-89. I 1988 var han politisk rådgiver for olje- og energiminister Arne Øien.

Øystein Mæland har medisinsk embedseksamen fra 1986. Han kommer fra stilling som seksjonsoverlege på klinikk for psykiatri ved Aker sykehus. Fra 1989 - 90 var Mæland fengselslege ved Ullersmo landsfengsel.

Mæland har vært leder for AUF i Oslo (1979 - 82), og medlem i AUFs sentralstyre (1983-89). Han har vært leder for AUFs internasjonale utvalg (1985 - 89), og medlem av Arbeiderpartiets internasjonale utvalg (1985 - 93). Fra 1983-86 var Mæland medlem i Oslo Bystyre.

Kontaktperson:Bjørn Talèn, telefon 22 24 51 09

Til toppen