Nye medlemmer oppnevnt til Norges OECD kontaktpunkt

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksdepartementet har i dag oppnevnt ny leder og to nye medlemmer av Norges kontaktpunkt for oppfølging av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Ny leder av kontaktpunktet er professor Ola Mestad, som etterfølger professor Hans Petter Graver. Han oppnevnes for fire år fra 1. mars 2015. To nye medlemmer oppnevnes for tre år fra samme tidspunkt. Det er konserndirektør for juridisk og selskapsfunksjoner i Cermaq Synne Homble. Videre oppnevnes advokat Frode Elgesem. Jurist og seniorrådgiver Gro Granden, som er LOs representant, gjenoppnevnes for en ny periode på tre år fra 1. mars. 

- Regjeringen legger stor vekt på menneskerettighetene. Næringslivets samfunnsansvar er viktig del av dette arbeidet. Vi har klare forventninger til næringslivet om å følge opp de prinsippene som er vedtatt i OECD og FN, sier utenriksminister Børge Brende. 

- Sammensetningen av kontaktpunktet fra 1. mars vil sikre både kontinuitet og fornyelse. Jeg er trygg på at kontaktpunktets arbeid vil videreføres på en solid måte, med tung juridisk fagkompetanse og kunnskap om næringslivets samfunnsansvar, sier utenriksministeren.   

- Jeg setter stor pris på det betydelige arbeidet lederen og medlemmene av kontaktpunktet har nedlagt etter opprettelsen av et mer uavhengig kontaktpunkt i 2011, understreker utenriksministeren. 

Alle OECD-land er pålagt å ha et eget kontaktpunkt for å følge opp OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), men landene står fritt til selv å velge hvordan kontaktpunktet er organisert. Norske myndigheter vedtok å opprette et mer uavhengig kontaktpunkt fra og med 1. mars 2011, der leder utnevnes for fire år og de øvrig for tre år. Utenriksdepartementet oppnevner medlemmer, administrerer ordningen og stiller til rådighet et sekretariat for kontaktpunktet. NHO, LO og Forum for utvikling og miljø foreslår kandidater. 

Professor Ola Mestad har bred juridisk erfaring og arbeider ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo. Han ledet Etikkrådet for forvaltningen av SPU frem til 1. januar 2015. Synne Homble er jurist og konserndirektør for juridisk og selskapsfunksjoner i Cermaq ASA, blant annet med ansvar for samfunnsansvar. Frode Elgesem er rådgiver for sentrale norske selskaper i korrupsjonsspørsmål, tidligere medlem av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og leder foreningens lovutvalg for folkerett og statsrett. Gro Granden har arbeidet med samfunnsansvar og er mangeårig medlem i kontaktpunktet. 

Avtroppende medlemmer er kommunikasjonsdirektør i Storebrand Elin M. Myrmel-Johansen (nestleder) og tidligere konsernsjef i Kongsberggruppen Jan Erik Korssjøen. 

Les mer informasjon om kontaktpunktet.