Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye nettsider

Forandringene er store på regjeringen.no. For de fleste vil sannsynligvis det visuelle og navigasjonen være det mest synlige. Dette er likevel bare en liten del av de nye nettsidene. Vi mener at den nye løsningen er bedre enn den gamle – og vi håper du er enig med oss!

I løpet av 2012 ble det klart at regjeringen.no var klar for en omfattende oppgradering - både når det gjaldt konsept, design og teknologi. Arbeidet med ny strategi, nytt løsningskonsept og ikke minst med teknisk oppgradering ble påbegynt i 2013. Nå er vi - nesten - i mål!

Det siste halvåret har beta.regjeringen.no fungert som et testmiljø for brukeropplevelse og funksjonalitet. I tillegg til å teste ut ideer i praksis, har vi fått tilbakemeldinger fra brukere og fagmiljøer.

Korrekt - men likevel mangelfull?

Du kan være trygg på at regjeringen.no er den offisielle og autoritative kilden til informasjon fra regjeringen og departementene. Informasjon om rettigheter og plikter er korrekt og oppdatert. I en overgangsfase vil det likevel kunne være innhold som mangler. Mest synlig vil dette være på våre samiske og engelske sider.

Vi jobber fortsatt med å produsere, presentere og oversette innhold som vil bidra til en stadig mer effektiv brukeropplevelse for alle. Redaksjonsgruppen for regjeringen.no har satt 1. februar som frist for innholdsproduksjon av nytt redaksjonelt innhold. Dersom det er innhold du ikke finner i en overgangsfase, beklager vi dette.

Kjerneinnhold

Det viktigste innholdet på regjeringen.no har alltid vært regjeringsdokumenter, NOUer og høringer. Dette er innhold som gir innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skaper engasjement i demokratiske prosesser. Dette kjerneinnholdet presenterer vi mye bedre i den nye løsningen. Ikke minst ønsker vi å visualisere og gi innblikk i komplekse saksganger og prosesser over tid. Løsningen for innlevering av elektroniske høringssvar innebærer en vesentlig forenkling både for høringsinstansen og for departementene. 

Tilbakemeldinger?

Har du synspunkter, kan du enten sende dem på e-post, l

Og hvem er vi?

Vi er departementene, Statministerens kontor (SMK) og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Departementene og SMK er ansvarlige for produksjon og prioritering av innhold. DSS har ansvar for teknisk løsning, interaksjonsdesign og visuelt uttrykk. DSS samarbeider med flere konsulentselskap for å levere gode nettløsninger som dekker sluttbrukernes og departementenes behov.

Redaksjonsgruppen for regjeringen.no

Roger Holmsen (SMK), Camilla Pettersen (KLD), Andreas Keus (HOD), Lars Gjemble (FD), Wenche Stadven Nybo (KUD) og Per Biørn Amundsen (DSS)

Til toppen