Nytt forbrukerombud

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Elisabeth Lier Haugseth tiltrer som nytt forbrukerombud.

Ombudet blir ansatt på åremål for en periode på seks år. Tiltredelsesdato for det nye forbrukerombudet er 5. desember 2016.

Elisabeth Lier Haugseth (55) er utdannet jurist og har erfaring blant annet fra advokatfirma og domstolen. De siste ti årene har hun arbeidet i Likestillings- og diskrimineringsombudet, hvor hun har hatt lederstillinger de siste ni årene.

- Haugseth har en solid fagbakgrunn og et samfunnsengasjement som vil være viktig i Forbrukerombudets arbeid i årene fremover. Jeg er trygg på at vi nå får et ombud som vil arbeide for å verne om og videreutvikle det sterke forbrukervernet vi har i Norge, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

Haugseth ser frem til å tiltre i stillingen som forbrukerombud.
- Jeg er både stolt og ydmyk overfor den store og viktige oppgaven som ligger foran meg, og gleder meg til de neste seks årene som forbrukerombud – sammen med dyktige og engasjerte kolleger. Forbrukerombudet har en viktig rolle når det gjelder å sikre at næringsdrivende overholder regler som skal beskytte forbrukerne. Jeg ser fram til å bidra til at Forbrukerombudet er en tydelig stemme for forbrukernes rettigheter, sier Elisabeth Lier Haugseth.

Om forbrukerombudet:
Forbrukerombudet har som hovedoppgave å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter gjennom tilsynsansvar for blant annet markedsføringsloven. Forbrukerombudet søker å komme fram til frivillige ordninger, men kan benytte de sanksjoner som lovverket åpner for.

Forbrukerombudet har ca. 30 medarbeidere og holder til i Nydalen i Oslo. Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).