Historisk arkiv

Nytt kontrollutvalg for kommunikasjonskontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Et nytt kontrollutvalg for kommunikasjonskontroll ble oppnevnt i statsråd i dag. Utvalget skal kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll skjer innenfor rammen av lov og instrukser og at bruken begrenses mest mulig.

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll vil for en periode fram til 15. april 2013 bestå av:

  • Tingrettsdommer Finn Haugen, Oslo, leder
  • Professor Monica Martinussen, Tromsø
  • Tindrettsdommer Randi Carlstedt, Tønsberg
  • Førsteamanuensis Jon Petter Rui, Tromsø
  • Advokat Steinar Mageli, Hamar, varamedlem

Les mer: Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll