Nytt styre Kings Bay AS

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tor Instanes er valgt som ny styreleder i Kings Bay AS. Instanes er 46 år, bosatt på Askøy og er administrerende direktør i GC Rieber Eiendom og Marineholmen forskningspark i Bergen.

På generalforsamling ble også Ellen Langeggen 57 år fra Oslo og Elin Bang Tverfjeld 51 år fra Alta valgt som nye styremedlemmer, sammen med Widar Salbuvik og Egil Murud som fortsetter i Kings Bay sitt styre. Langeggen har juridisk embetseksamen og er eiendomsforvalter, eiendomssjef og forvaltningsdirektør i KLP Eiendom Oslo AS. Bang Tverfjeld har høyere revisorstudium og er campussjef i Finnmark i Norges Arktiske studentsamskipnad.

Selskapet Kings Bay AS' oppgave er å drifte, ivareta og utvikle bygningsmasse og annen infrastruktur for klima- og miljøforskningen i og rundt Ny- Ålesund på Svalbard. Ny- Ålesund skal være en norsk plattform for internasjonalt naturvitenskapelig forskningssamarbeid i verdensklasse. Svalbardmeldingen fastsetter krav om mer samordning, deling og felles bruk av bygg, laboratorier og annet forskningsutstyr, og det innebærer også nye krav til driften og utviklingen av stedet fremover.

-Instanes, Langeggen og Bang Tverfjeld har bakgrunn og kompetanse som er svært verdifull for å løse oppgavene til i Kings Bay AS. Instanes har vært med på å bygge opp Marineholmen forskningspark i Bergen. Der er det utviklet gode felles møteplasser. Det er også laboratorier med samarbeid og deling av kunnskap og resultater. Instanes har også solid ledererfaring og erfaring fra eiendomsutvikling, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.