Nye arbeidsoppgaver for Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv er en unik ekspertinstans og har en viktig oppgave med å ivareta vår forpliktelse til å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, sier statssekretær Marianne Hagen.

Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv består av (fra venstre): Gro Granden, Frode Elgesem, Ola Mestad (leder) og Cathrine Dehli. Foto: UD
Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv består av (fra venstre): Gro Granden, Frode Elgesem, Ola Mestad (leder) og Cathrine Dehli. Foto: UD

Norske bedrifter med internasjonal virksomhet kan få råd og veiledning fra Kontaktpunktet, som er et uavhengig ekspertorgan som ledes av jusprofessor Ola Mestad. Kontaktpunktet behandler også klager på norske virksomheter knyttet til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap.  

Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt et nytt mandat til Kontaktpunktets arbeid med å fremme ansvarlig næringsliv. I tråd med det nye mandatet skal Kontaktpunktet også behandle klager relatert til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) sin erklæring om flernasjonale selskapers sosiale ansvar.  

Det norske kontaktpunktet er ansett som et av de mest velfungerende av de totalt 48 internasjonale OECD-kontaktpunkt.