OECD med støtte til regjeringens reformpolitikk i ny landrapport

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) legger i dag fram en ny landrapport om Norge. Rapporten ser på behovet for omstilling i norsk økonomi når petroleumssektoren nå avtar i betydning.

-Norsk økonomi er på vei mot en ny normal. De økonomiske utsiktene er annerledes enn vi har vært vant til de siste 10-15 årene. Det bratte fallet i oljeprisen forsterker omslaget. Vi møter utfordringene med et godt rammeverk for den økonomiske politikken og solide statsfinanser. Det gir oss et godt utgangspunkt. OECD har levert en svært relevant analyse av situasjonen norsk økonomi står i, sier finansminister Siv Jensen.

I rapporten peker OECD på behovet for å styrke konkurranseevnen og fremme produktivitetsveksten i norsk økonomi. OECD understreker også viktigheten av at offentlige midler brukes effektivt.

- Regjeringen satser på investeringer i samferdsel, forskning og innovasjon, kunnskap og vekstfremmende skattelettelser. Jeg er glad for å se at OECD er enig i at slike strukturpolitiske grep er nødvendige for å møte de utfordringene norsk økonomi står overfor i årene fremover.  OECD anbefaler Norge å redusere skattenivået, noe som er i tråd med regjeringens politikk. Regjeringen jobber også for avbyråkratisering og effektivisering. Vi har satt i gang viktige reformer innen kommunene, politiet, universitets- og høyskolesektoren og samferdselssektoren. Jeg er glad for at OECD gir støtte og anerkjennelse til regjeringens reformagenda, fortsetter finansministeren.

I årets landrapport ser OECD spesielt på høyere utdanning og understreker betydningen av kunnskap og innovasjon for å lette omstillingene Norge står overfor. Det gis blant annet støtte til Regjeringens arbeid med sammenslåing av høyere utdanningsinstitusjoner. OECD diskuterer også norsk landbruks- og distriktspolitikk.

-De peker på at Norge har fått til en vellykket sjømatnæring og at en levedyktig landbrukssektor også krever omlegging. Hensyn må veies mot hverandre, men rapporten gir nyttige innspill og peker ut en retning, sier finansminister Siv Jensen.

 

Nett-tv Finansministeren mottar rapport fra OECD

Se sendingen her

Se sendingen her