OECDs retningslinjer om merverdiavgift på høring

OECD sendte 18. desember 2014 på høring utkast til retningslinjer om merverdiavgift ved internasjonal tjenestehandel fra næringsdrivende til forbrukere.

Retningslinjene er del av OECDs arbeid for å motvirke dobbeltbeskatning og utilsiktet ikke-beskatning. Arbeidet har skjedd trinnvis.  Den første delen av OECDs arbeid med retningslinjene fokuserte på internasjonal tjenestehandel mellom næringsdrivende (B2B). Den første delen fikk global tilslutning av delegater fra om lag 100 jurisdiksjoner og internasjonale organisasjoner på OECDs Global Forum i Tokyo den 17. og 18. april 2014.  

Nå er den andre delen av arbeidet med retningslinjene som OECD sendt ut på høring. Denne delen fokuserer på internasjonal tjenestehandel fra næringsdrivende til forbrukere (B2C).

Mangel på internasjonale "spilleregler" for håndteringen av merverdiavgift på tjenester over landegrensene kan skape uforutsigbarhet, dobbeltbeskatning eller utilsiktet ikke-beskatning. Bakgrunnen for dette er at ulike stater kan ha regler som medfører at en internasjonal transaksjon er avgiftspliktig i flere land, eller ingen av landene. Dette er til ulempe både for de næringsdrivende, forbrukere og de respektive lands myndigheter. OECD har derfor arbeidet aktivt med å utforme internasjonale retningslinjer for merverdiavgift ved internasjonal tjenestehandel. Retningslinjene vil ikke være juridisk bindende for statene, men søker å tjene som generelle prinsipper som landene kan velge å følge.

Høringsutkastet finnes på OECDs hjemmesider.

Eventuelle høringsuttalelser sendes innen 20. februar 2015 til OECD. Kontaktinformasjonen finnes på OECDs hjemmesider.

Til toppen